ZBSJ-1
ZBSJ-2
ZBSJ-4
ZBSJ-3
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Hebei Zebung Kauçuk Tehnologiýa Ş. Uly diametrli şlang üçin çyzyk. 20 ýyldan gowrak çalt ösüşden soň ZEBUNG tehnologiýa boýunça öňdebaryjy kärhana hökmünde çykyş edýär.ZEBUNG-yň hasaba alnan maýasy 59 milliona ýetdi, 150-den gowrak işgär, 10 ylmy gözleg işgäri, 3 sany uly inersener, 120-den gowrak önümçilik enjamlary.

önümimiz

Productshli önümler BV ISO9001: 2015 halkara hil ulgamy şahadatnamasyny aldy

aýratynlyk önümi

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0+

  Işgärler

 • 0+

  Enjamlar

 • 0.Yl

  Tejribe

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

 • Güýçli tehniki topar

  On ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi!

 • Niýet döretmek

  Öňdebaryjy ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgam dolandyryşyny kabul ediň!

 • Ajaýyp hil

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris!

Iň soňky maglumatlarymyz

Bir nokatly çyzgy ulgamynda suwasty şlangyň roly
Pointeke nokat çyzgy ulgamy deňiz platformalarynyň umumy gurluşydyr.Suwasty nebit şlangy, bir nokat üçin ygtybarly we ygtybarly nebit iberiş kanalyny üpjün etmek arkaly bu ulgamda möhüm rol oýnaýar.(Pointeke nokat çyzgy ulgamynyň shemasy) 1. strengthokary güýç: Zebungyň suwasty gämisi ...
Zebung Technology-iň deňizdäki nebit şlangynyň egilme berkligi synagy ajaýyp öndürijiligi görkezýär
Zebung Technology dünýä üçin ýokary hilli deňiz ýagy şlang çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Önümiň deňiz şertlerinde durnukly işlemegini üpjün etmek üçin Zebung Technology egilme berkligi synaglaryny geçirdi. Bu synagyň maksady ýerine ýetirişine baha beriň ...
Deňiz energiýasyny ibermegiň “durmuş ýoluny” goramak - Zebung Technology-iň berk deňiz turbasy suw basyşynyň impulsyny kesgitlemek prosesi
Recentlyakynda, Hebei Zebung Plastik Tehnologiýa Ş. deňizdäki nebit turbasy tejribe bilen duşuşýar ...
Zebung Technology R&D tarapyndan dolandyrylýar: Şlang senagatynyň import we eksport ösüşiniň arkasyndaky innowasiýa güýji
1 rezin turba senagatynda import we eksport barada umumy syn 2023-nji ýylda Hytaýda rezin şlanglaryň umumy import mukdary 8,8% -den 503 million ABŞ dollaryna çenli azaldy, importyň umumy mukdary 14,2% azaldy we 28200 tonna, ortaça bahasy 6,3 göterim ýokarlap, kilogram üçin 17,84 ABŞ dollaryna ýetdi....
Daşary söwda bazarynyň dikeldilmegi janlylygy artdyrýar we Zebung Technology ilkinji möwsümi “gowy başlangyç” bilen garşylaýar.
Daşary söwda bazaryndaky ýagdaýyň dikelmegi bilen dünýä bazaryndaky ýokary hilli we ýokary öndürijilikli suwuk suwuk şlanglara we deňiz nebit turbalaryna isleg artýar.Hebei Zebung Plastik Technology Co., Ltd., deňiz ýagyny öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy kärhana hökmünde ...
has giňişleýin gör
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!